Водники впроваджують дієве енергозбереження (заходи з енергозбереження за січень)

За січень 2020 року загальне споживання електроенергії підвідомчими організаціями Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області становить           57,580 тис. кВт. год, в той час насосними станціями  45,865 тис. кВт. год., перекачано води 2,290 млн.м³.

Понад 79,6 %  споживаної електроенергії припадає на роботу насосних станцій польдерних осушувальних систем.

В періоди року, коли рівні води в річках водоприймачах знаходяться в межах норми, застосовуємо самоплинне відведення води з польдерних осушувальних систем через споруджені в дамбах 34 водовипускні споруди.

За січень 2020 року таким чином, було відведено 3,001 млн.м³. води, що дало  змогу зекономити 31,870 тис. кВт. год. електричної енергії, на суму 91,044 тис. грн.