Державна підтримка

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту.
Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об’єктами.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу

З метою забезпечення ефективного функціонування водного господарства та раціонального використання меліоративних земель постановляю:
Визнати за необхідне здійснити заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу, спрямувавши основні зусилля на поліпшення якості забезпечення водними ресурсами населення і галузей економіки, розв’язання надзвичайно гострих водогосподарських і екологічних проблем, підвищення рівня сталості та ефективного аграрного виробництва, зменшення його залежності від несприятливих природно-кліматичних умов.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері управління водним господарством та здійснення державної політики щодо меліорації земель є Державний комітет України по водному господарству.

Президент України Л. Кучма
м. Київ, 23 червня 1998 року №670/98

Про день працівників водного господарства

Ураховуючи вагомий внесок працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу у розвиток водного господарства і меліорації земель, задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, постановляю:
Установити в Україні професійне свято – День працівників водного господарства, яке щорічно відзначати у першу неділю червня.

Президент України Л. Кучма
м. Київ, 18 березня 2003 року №226/2003

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства

Метою Програми є впровадження державної політики, спрямованої на запобігання зростанню антропогенного впливу на довкілля, забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження, раціональне використання водних ресурсів, забезпечення сталого функціонування екосистем у басейнах річок України, запобігання шкідливої дії води і ліквідації її наслідків.

Про меліорацію земель

Цей Закон визначає засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації, використання меліоративних земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів.

Про внесення зміни до статті 239 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 239. Органи, що здійснюють управління і контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.
Органи комітету водного господарства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (стаття 48, статті 59,60,61…).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 26 липня 2000 року № 1173
Про комплексну програму захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року.

Постанова від 23 листопада 2000 року № 1735
Про комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року.

Постанова від 16 листопада 2000 року №1704
Про комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Постанова від 27 лютого 1997 року №12/97
Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

Постанова від 14 липня 2000 року №1390
Про Концепцію розвитку водного господарства України.